Arkeometri Seminerleri

ODTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARKEOMETRİ ANABİLİM DALININ

2017-2018  İKİNCİ DÖNEM SEMİNER PROGRAMI

9 MART 2018                     ‘’NÜKLEER ENERJİ VE AKKUYU PROJESİ’’

Eyüp Lütfi Sarıcı (Mersin Bilgilendirme Merkezi Daire Başkanı)

16 MART 2018                   ‘’ALGI İLKELERİ İLE SANATA BAKIŞ’’

                                                Ferhan Erder ( Seramik Sanatçısı)

23 MART 2018                   “ILYADA DESTANI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA”

                                                Gizem Güner (ODTÜ Mimarlık Böl. Doktora Öğrencisi)

30 MART 2018                “TÜRK KAYA RESİMLERİ VE YAZITLARI, GÜDÜL, ANKARA”

                                                Dr. Begümşen  Ergenekon (Arkeometri Anabilim Dalı)

6  NİSAN 2018                  “İZNİK ROMA TİYATROSU KAZILARINDAN ELDE EDİLEN BİR GRUP

                                            İNSAN KEMİĞİ ÜZERİNDE ARKEOMETRİK ÇALIŞMALAR”

                                           Uğur Bülent Aksoy ( Arkeometri Anabilim Dalı Dohtora Öğrencisi)

20 NİSAN 2018                   “ATATÜRK VE ARKEOLOJİ”

Prof. Dr. Asuman Türkmenoğlu (Jeoloji Müh./Arkeometri Anabilim Dalı )

27 NİSAN 2018                 “ÇATALHÖYÜK SIVALARININ ARKEOMETRİK YÖNDEN İNCELENMESİ”

                                             Ali Güzel (Arkeometri Böl. Doktora Öğrencisi)

4 MAYIS 2018                    “DİJİTAL OYUNLARIN ARKEOLOJİDE KULLANIMI VE KÜLTEPE

ETKİLEŞİMLİ  OYUN PLATFORMU”

                                                Yrd. Doç. Dr. Elif  Sürer (Enformatik Enst./ Arkeometri Anabilim Dalı)

11 MAYIS 2018                  “THE  BATTLE OF MANZİKERT (MALAZGİRT)”

                                                Dr. Antonia Vrasimos (Sakarya Üniv.)

18 MAYIS 2018                  “ANADOLU GÜNEŞ UYGARLIĞI”

Doç. Dr. Çetin Göksu (ODTÜ, Mimarlık Böl. )

25 MAYIS 2018                  “ŞAPİNUVA HİTİT ŞEHRİ İŞLİKLERİ VE BULUNTULARI”

                                                Prof. Dr. Aygül Süel (Ankara Üniversitesi , DTCF)

                            Seminerlerin Yeri: Cavit Erginsoy Toplantı Salonu, Fizik Bölümü 3.Kat

                                           Seminerlerin Günü ve Saati: Cuma, 15.30

Prof. Dr. Musa Doğan  (Tel.5158, doganm@metu.edu.tr), Prof. Dr. Ay Melek Özer  ( Tel.3273, aymelek@metu.edu.tr), Prof. Dr. Şahinde Demirci (Tel.5129, sahinde@metu.edu.tr)