Sergiler

ODTÜ Arkeoloji Müzesi binasının 1. katında yaklaşık olarak MÖ. 7. yüzyıla tarihlenen 4 adet Frig Tümülüsü'ne (Ankara) ait bazı buluntular sergilenmektedir. Bunlar kazıları 1967 yılında gerçekleştirilen ve Atatürk Orman Çiftliği ile Bahçelievler arasında kalan Frig nekropolünde saptanabilen 14 tümülüsten ODTÜ yerleşkesine yakın olan  Büyük Tümülüs, Tümülüs I ve Tümülüs II buluntuları ile kazısı 1986-1988 yılları arasında gerçekleşen Beştepe-Gençlerbirliği Tümülüsü buluntularıdır. Müze’nin asma katında bulunan arkeolojik eserler ise, 1964 ve 1966-1968 yılları arasında Koçumbeli (Erken Tunç Çağı, M.Ö. 2500-2300) sit alanında yapılan kazılardan ele geçen buluntular ve kazısı 1962-1964 ve 1965-1966 yıllarında gerçekleşen Yalıncak (Geç Frig Çağı-Osmanlı, M.Ö. 6.yy-1950’s)  buluntularını içermektedir. ODTÜ Arkeoloji Müzesi'nde ayrıca etnografik halk el sanatları örneklerinden oluşan bir koleksiyon bulunmaktadır.

Koçumbeli

Yalıncak

Frig Tümülüsleri

ODTÜ Yerleşkesinde Bulunan Sit Alanları